Tietosuojaseloste

1  Rekisterin nimi

Charmia Group Oy:n uutiskirje- ja asiakasrekisteri

 

2 Rekisterinpitäjä

Charmia Group Oy (Y-tunnus: 2540193-5)

Reivikatu 1,

20540 Turku

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sami Rintamaa

sami.rintamaa@charmia.fi

+358 44 514 1705

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä ylläpidetään tiedot kaikista Charmia Group Oy:n asiakkaista, Charmia.fi-sivuston kautta uutiskirjeen tilanneista sekä Charmia.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta yhteydenoton jättäneistä henkilöistä.

Rekisterin käyttötarkoitus on pitää yllä Charmia Group Oy:n asiakasrekisteriä asiakkaiden yhteydenottojen arkistoinnin ja käsittelyn, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen viestintäpalvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää Charmia Group Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivustoillamme sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella muihinkin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Charmia Group Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, sekä profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Ulkopuolisia tahoja tässä eivät ole Charmia Group Oy:n käyttämät asiakas- ja palvelusuhteen ylläpidosta vastaavat yhteistyökumppanit. Osa asiakasrekisteritiedoista saatetaan joissain tapauksissa siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten takia. Tietoja käsitellään ainoastaan Charmia Group Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Charmia Group Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

4  Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Yhteydenottolomakkeen sisältö

 

5 Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Charmia Group Oy:n käytössä, paitsi Charmia Group Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäpalvelun tuottamiseen ja  ylläpitoon. Tietoja ei luovuteta Charmia Group Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Charmia Group Oy:n tai sen yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, asiakassuhteen päättyessä tai rekisteröidyn peruuttaessa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat pääasiassa Charmia Group Oy:n verkkosivuston käyttäjien itse sovelluksen käyttöönotossa tallentamia sekä muita Charmia Group Oy:n keräämiä tietoja.

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Charmia Group Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Charmia Group Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten alihankkijoiden työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

 

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  1. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

 

9  Linkit kolmansien osapuolien sivuille

Charmia Group Oy:n sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Charmia Group Oy:n hallinnassa eikä Charmia Group Oy ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

 

10 Tietoa evästeiden käytöstä

Charmia Group Oy käyttää tällä verkkosivustolla evästeitä. Alempana lisätietoa evästeistä: miten käytämme niitä sekä miten voit hallita niiden käyttöä.

Mikäli sivuston käyttäjä ei hyväksy tässä kuvattuja ehtoja, tulee sivuston käyttö lopettaa.

 

10.1 Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.

Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mahdollista markkinointiviestintää sivuillamme sekä muissa palveluissa.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

10.2 Sivustomme käyttämät evästeet

Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen mukaan.

Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.

Käyttötarkoitussidonnaisista evästeistä löydät tietoa alempana.

 

10.2.1 Välttämättömät

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

 

10.2.2 Suorituskykyä mittaavat

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Nettisivumme käyttää Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

 

Google Analytics privacy overview (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

 

Opt out of Google Analytics tracking (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB)

 

Sivustomme käyttää myös Facebookin ja Twitterin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

 

10.2.3 Toiminnalliset

Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

 

10.2.4 Kolmannen osapuolen evästeet

Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

 

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

 

10.3 Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org.

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

 

10.4 Muutokset

Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia verkkosivuillamme.